Vyhledávání - uměleckéhouměleckého


Pro hledaný výraz "uměleckého" byly nalezeny tyto záznamy:

1. Stěhování uměleckého předmětu předání

Předání uměleckého předmětu probíhá na základě předávacích protokolů a za přítomnosti zákazníka či kurátora sbírky. Při předání je jeho stav  důsledně zkontrolován. Stav předání uměleckého předmětu je podrobně popsán do předávacích protokolů, jak ...


2. Zaměření uměleckého předmětu

Na základě prvotních informací technika , proběhne zaměření uměleckého předmětu , to znamená zjištění jeho rozměrů, váhy, použitého materiálu, stáří a mnoha dalších atributů. Zaměření uměleckého předmětu je základní podmínkou pro úspěšné ...


3. Stěhování uměleckého předmětu vybalení

Vybalení uměleckého předmětu je samozřejmě také naší prací a Vy se můžete spolehnout, že vše proběhne naprosto dokonale. Umělecký předmět je po transportu doručen na konkrétní místo a proběhne šetrné vybalení z doporučeného transportního obalu ...


4. Stěhování uměleckých předmětů zabalení

Zabalení uměleckého předmětu je naše výsostná disciplína na kterou se můžete vždy spolehnout. Společnost HrubyMOVING má letité zkušenosti s manipulací a se zabalením uměleckých předmětů .Umělecký předmět je před přepravou důkladně zaměřen a dle ...


5. Technik stěhování

... e vhodné kontakltovat již před počátkem celého procesu. Technik zjistí prvotní situaci na místě a zaznamená charakter uměleckého díla. Dále vyhledá kurátora daného uměleckého předmětu, případně vyhledá kurátora obdobného uměleckého předmětu a ...


6. Stěhování uměleckých předmětů naložení na vůz

Naložení na vůz uměleckého předmětu probíhá po jeho důkladném zabalení. Poté je umělecký předmět šetrně uložen do zvoleného přepravního obalu, bezpečně zabalen a naložen na vůz . Na stěhování specifických uměleckých exponátů Vám nabízíme vozidla ...


7. Cenová nabídka stěhování umění

Cenová nabídka stěhování uměleckého díla bývá úměrná jeho hodnotě, dokážeme Vám poskytnout jeho mimořádnou ochranu v našich sleciálních vozech. Čím je umělecký předmět hodnotnější, tím více úsilí je zapotřebí vynaložit pro jeho ochranu při ...


8. Výroba přepravního obalu pro umění

Výroba přepravního obalu pro umění je jedním z nedůležitějších atributů přesunu uměleckého předmětu. výroba přepravního obalu je volena dle charakteru předmětu a způsobu přepravy či nakládky. Jiný výroba přepravního obalu je nutná pro převoz ...


9. Stěhování uměleckých předmětů

... ly . Spolehněte se na nás a nechejte si realizovat stěhování uměleckých předmětů právě nyní! Každé takové stěhování uměleckého předmětu , začíná důkladnou přípravou a pohovorem s kurátorem uměleckého předmětu. V případě, že pro tento ...


10. Stěhování uměleckého předmětu přesun vozu

... mělecké předměty jsou v nákladním prostoru zajištěny připevněním ke stěnám. Po dohodě s klientem jsou při přesunu vozu uměleckého předmětu případně použity indikátory manipulace (indikátory naklopení nebo indikátory nárazu) v nákladovém ...


11. Návštěva technika

... lmi Vám pomůže Návštěvu technika doporučujeme ve všech případech. Je jedno zda připravujete stěhování bytu, firmy, uměleckého předmětu či jiné , vždy je vhodné mít vše řádně připraveno a ošetřeny všechny případné problémy a nepředpokládané ...


12. Stěhování uměleckých předmětů

... kých předmětů . Využijte našich schopností, vybavení a zkušeností s uměleckými předměty: Zabalení uměleckého předmětu - Umělecký předmět je před přepravou zaměřen a dle požadavků na transport Vám doporučíme vhodný ...


13. Příprava stěhování uměleckých předmětů

... tnou realizaci. Při přesunu uměleckých děl je návštěva zástupce firmy naprosto nezbytná. Zaměření uměleckého předmětu – v přípravě je nutné daný předmět pečlivě zaměřit. Na základě této informace zvolíme vhodný obalový ...