Pojištění stěhování


Hledáte skutečně bezpečnou a spolehlivou stěhovací službu či kamionovou dopravu, která má spolehlivé a vysoké pojištění? Chcete si být jistí, že je vše dokonale kryto pojištěním? Využijte naší firmy HrubyMoving. Máme pro Vás a Váše stěhování, které nám svěříte pojištění až do výše 10.000.000,-Kč! S naší společností si můžete být jisti, že vše je dokonale kryto. Víme co v průběhu stěhování i během přípravy stěhování potřebujete a přesně se Vám přizpůsobíme. Máme sjednáno pojištění až do výše 10.000.000,-Kč! S naší společností si můžete být jisti, že vše je dokonale kryto. V případě stěhování předmětů s hodnotou vyšší, není problémem připojištění.

Přesto se však snažíme, vše co nám svěříte přestěhovat a přepravit bez jakýchkoliv následků, tak abychom pojištění nemuseli využívat. Z našich referencí snadno zjistíte, že se nám to velmi dobře daří. Chceme Vám však poskytnout takovou záruku a pojištění, jaké si Vaše věci, které svěřujete do našich rukou, opravdu zaslouží.

Naše pojištění

Zaručujeme Vám bezpečnost a jsme řádně pojištěni u těchto pojišťovacích institucí:

 • KOOPERATIVA pojišťovna, a.s.,
 • UNIQA pojišťovna, a.s.,
 • ALLIANZ pojišťovna, a.s.
 • ČESKÁ pojišťovna, a.s.

Proto, abychom Vám poskytli co nejlepší podmínky pojištění Vašich věci, které k nám svěřujete, uzavřeli jsme více pojistných smluv na případná rizika spojená s činností firmy HrubyMoving s.r.o.

Pojištění odpovědnosti vnitrostátního a mezinárodního silničního dopravce - KOOPERATIVA

 • pojištění je sjednáno pro pojistná nebezpečí podle právních předpisů platných v České republice s výjimkou Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě a podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě
 • pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou při dopravě prováděné motorovými vozidly uvedenými v seznamu, který je přílohou
 • pojistné smlouvy (aktualizace vozidel probíhá čtvrtletně)
 • pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území ČR a Evropy s vyloučením území států bývalého Sovětského svazu avšak včetně Litvy, Lotyšska a Estonska (pro ostatní státy lze sjednat samostatnou pojistku)
 • pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč
 • pojištění je možné jednorázově navýšit na limit Kč 20.000.000,-Kč

Pojištění zásilek během přepravy podle objemu přepravovaných zásilek – KOOPERATIVA

 • předmětem pojištění jsou svršky a věci během stěhování, které provádí pojistník
 • zásilky, na které se pojištění vztahuje, jsou dopravovány vlastními vozidly pojistníka
 • pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území Evropské unie

Pojištění prostor a skladových prostor – UNIQA

 • základní živelné nebezpečí – je sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, úderem blesku, výbuchem, nárazem nebo zřícením letícího tělesa obsazeného osádkou, jeho částí nebo nákladem, dále nárazovou vlnou, kouřem a nárazem silničního vozidla
 • ostatní živelné nebezpečí – vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal a zeminy, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, tíha sněhu nebo
 • námraza
 • katastrofická pojistná nebezpečí – záplava, povodeň a zemětřesení
  vodovodní škody – škody vzniklé na pojištěné věci vodou z vodovodního zařízení
 • krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění
 • pojištění souboru převzatých cizích věcí je pojištěno na 10.000.000,- Kč

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů – ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Naše společnost má uzavřenu hromadnou pojistku, do které jsou přihlašováni všichni zaměstnanci v oblasti stěhovacích služeb a skladů.

Pojištění vozidel – ALLIANZ

Každá vozová jednotka naší společnosti má ze zákona sjednáno povinné ručení a dále havarijní pojištění.