Příprava stěhování firem


Příprava stěhování firem - chcete vědět, jak se opravdu efektivně připravit a jaké kroky učinit, abyste na tom netratili? Chcete mít vše pojištěno? Přípravu stěhování firmy je třeba dobře naplánovat tak, aby produktivita Vaší společnosti neklesla více, než je bezpodmínečně nutné. A proto velmi doporučujeme, ať už zahajujete přípravu přesunu firmy i se stroji nebo jen samotných kanceláří, kontaktujte nás, rádi Vám předáme zkušenosti z příprav stěhování firem. Harmonogram, ale i příprava, je velice důležitá. Jednotlivé fáze Vám pomůžeme dokonale naplánovat. Ověřte v našich referencích.

Vyplňte jednoduchý formulář, poradíme Vám zdarma s přípravou stěhování firmy!

Plán přípravy stěhování firmy

Příprava stěhování firmy například i se stroji je náročný plánovací úkon, který je zapotřebí dokonale promyslet. Vaše firma si nemůže dovolit, kvůli přesunu firmy, přijít o drahocenný čas. Pokud vyrábíte, je třeba Vaší výrobu přestěhovat tak, aby došlo k co nejkratší odstávce, pokud možno vše rozfázovat tak, aby k ní pokud možno nemuselo dojít vůbec.
To samé se týká rovněž zaměstnanců v kancelářích a jejich pracovních míst. Plán přesunu zaměstnanců, je jedním z klíčových bodů přípravy stěhování firmy. Je třeba stanovit také plány logistiky, přesně vědět co, kdy a kam má dorazit. Znalost a dodržení časového harmonogramu Vám přinesou minimální náklady a neohrozí produktivitu Vaší společnosti.

Kontaktujte nás, pomůžeme Vám zpracovat nejefektivnější plán přípravy stěhování Vaší firmy!

stěhování firem

Co vše příprava stěhování firmy obsahuje?

Návštěva technika– Pro kvalitní přípravu stěhování firmy doporučujeme využít návštěvy našeho technika. Technik vše odborně posoudí a navrhne optimální možnosti všech procesů. Tato služba Vám odlehčí od mnoha starostí.

stěhování firem

Cenová nabídka – Po vypracování ceny, Vám náš pracovník odprezentuje cenovou nabídku se všemi detaily tak, abyste získali jasnou a nezkreslenou představu o ceně Vašeho stěhování.

stěhování firem

Pasportizace nábytku– Pro zdárné plánování procesu přesunu, vypracujeme v přípravě stěhování firmy seznamy aktuálně využívaného nábytku. Tato data slouží jako podklad pro samotný spaceplaning nového prostoru a jako podklad pro rozvahu jednotlivých etap.

stěhování firem

Návrh spaceplanu– Návrh spaceplánu v přípravě stěhování firmy slouží k rozhodnutí o rozmístění nových pracovišť či vhodnosti jednotlivých nábytkových prvků pro další využití. Ve fázi průběhu je spaceplan vylepen v místnostech a pracovnící našeho týmu se jím řídí při rozmisťování nábytkových sestav.

stěhování firem

Návrh harmonogramu stěhování – Celý proces musí dodržovat určité zásady a postupy dle jednotných pravidel. Z tohoto důvodu naši pracovníci vypracují ve fázi příprav harmonogram postupu. Tento harmonogram se dále stává centrálním bodem a jsou jím vázáni naši pracovníci a pracovníci objednatele, kteří se stěhují či je to teprve čeká.

stěhování firem

Školení a koordinace stěhování – V rámci fáze přípravy na stěhování firmy provádíme seznamovací schůzky s pracovníky objednatele. Na koordinačních schůzkách informujeme pracovníky o postupu a o všech skutečnostech, které je čekají.

stěhování firem

Stěhovací štítky – Na základě údajů z pasportizace, spaceplannigu a zvláštních požadavků objednatele navrhneme datovou strukturu pro tisk stěhovacích štítků. Tyto štítky slouží pro určení přesné lokace konkrétního předmětu.

Informační systém stěhování – Každý pracovník musí znát přesný datum a hodinu příchodu našeho týmu. Doporučujeme v rámci přípravy firmy zprovoznit informační kanál, který bude o stěhování informovat každého pracovníka.

stěhování firem

Obaly Včasný dovoz obalů je jednou ze základních podmínek úspěšné přípravy na stěhování firmy. S náležitým předstihem vyplývajícím z harmonogramu zajistíme závoz obalů jednotlivým pracovníkům objednatele.

stěhování firem

Balicí služba – Naši pracovníci Vám zabalí veškeré drobné předměty určené k přestěhování do námi dodaných obalů. V nových prostorách provedou opětovné vybalení a uspořádání na stolech a do skříní dle Vašich instrukcí.

stěhování firem

Balení pracovníky objednatele – Další možností balení drobných předmětů do krabic je balení pracovníky objednatele. V den stěhování si Vaši pracovníci sami zabalí své drobné předměty do obalů, které jsou jim dodány.

stěhování firem

Vyplňte jednoduchý formulář s přípravou stěhování Vám pomohou naši technici!