Pasportizace nábytku
Stěhování firmy pasportizace nábytkuPasportizace nábytku Vám v něm udělá dokonalý přehled, vždy už budete vědět, kde ten který kus je umístěn. Při stěhování větších firem je velmi výhodné zjistit, jaký nábytek se ve firmě nachází, v jakém je stavu a zda již není morálně zastaralý. V každé společnosti je obvykle majetkář či majetkářka, kteří vedou evidenci nábytku z pohlednu účetnictví. Tento pohled na věc není pro účely rozhodovacích procesů při úvaze o využitelnosti nábytku v nastěhovávaných prostorách příliš vhodný. V takovéto evidenci se vyskytují mimo jiné i celé sestavy nábytku bez detailu na jednotlivý kus apod.  Nemluvě o absenci údajů o konkrétním umístění daného nábytkového kusu.

Pasportizace nábytku - dokonalý přehled o všem

V těchto situacích navrhujeme, pro účely stěhovacích a rozhodovacích činností, vytvořit pasportizaci nábytku. V této zaevidujeme veškeré nábytkové vybavení do datových položek s detailem na aktuální umístění ve tvaru : budova, patro, místnost, ID pracoviště. V případě pracovišť v open space, vytvoříme pro tyto situace virtuální místnosti, kter budou s pasportizací dokonale korespondovat. Detaily datových položek a jejich specifikace je vždy finálově konzultována s klientem.

Pasportizace také slouží k rozhodnutí nad využitelností nábytku v nových prostorách, tvorbě spaceplanu a dalších činnostech.