Zaměření uměleckého předmětu
Zaměření uměleckého předmětu

Na základě prvotních informací technika, proběhne zaměření uměleckého předmětu, to znamená zjištění jeho rozměrů, váhy, použitého materiálu, stáří a mnoha dalších atributů. Zaměření uměleckého předmětu je základní podmínkou pro úspěšné plánování stěhování uměleckého předmětu. Na základě těchto údajů je možno plánovat z jakého materiálu bude vyroben přepravní obal a čím bude umělecký předmět v obalu fixován.

Při zaměření uměleckého předmětu s Vámi vše koordinujeme

Zaměření uměleckého předmětu provádí skupina našich pracovníků přípravy. Pomocí měřící techniky, konzultací s kurátory sbírkového předmětu či empirickou znalostí obdobného předmětu navrhnou optimální obal a v profesionální kvalitě jej v naší dílně vyrobí. Dále na základě předchozího zaměření a tvarů stěhovaného uměleckého předmětu navrhnou a vyrobí fixační prvky jako zábranu proti posunu v přepravním obalu.

Hodnoty zaměřených uměleckých předmětů archivujeme. To znamená, že jestliže se daný předmět stěhuje po několika letech podruhé a přepravní obal z minulého stěhování se Vám nedochoval, není zapotřebí opět zaměřovat, ale použijeme již jednou zaměřené hodnoty.

Kontakujte nás pro informace o zaměření uměleckých předmětů.