Stěhování firem a jeho průběh


Chcete znát, jaký bude průběh stěhování firem? Už máte s Vaší firmou vybrány nové prostory? Potřebujete realizovat stěhování firem v celku? Využijte jedné z nejzkušenějších firem v ČR. Firma HrubyMOVING Vaší firmu odstěhuje rychle, levně a efektivně. Máme bohaté zkušenosti s přípravou přesných schémat, která Vám vše maximálně usnadní. Profesiolnálně zajitíme průběh stěhování firem, a to včetně odkupu použitého nábytku. Vybavení Vaší firmy je od doby našeho převzetí, až do doby předání, kryto naší pojistkou na 10.000.000,- Kč. Průběh stěhování firmy začíná již precizní přípravou. Veškerá koordinace přesunu Vaší firmy bude mít svůj časový harmonogram a vše bude přesně naplánováno. Poskytujeme nejen stěhovací služby malého rozsahu, ale též kompletní servis.

Objednejte si hladký průběh stěhování Vaší firmy!

Co vše Vám připravíme?

Dokonalá příprava je stěžejním bodem pro hladký průběh stěhování firmy. Vše je třeba perfektně a důsledně naplánovat, jen tak Vám dokážeme snížit náklady na stěhování na naprosté minimum a Vy si budete jistí, za co platíte. Ke službám, které jsou součástí průběhu stěhování firem zajišťujeme, patří:

 • Návštěva technika - prvotní seznámení s prostory
 • Předložení cenové nabídky
 • Pasportizace majetku a vybavení dle čárových kódů vč. HW a SW
 • Návrh spaceplanu a zasedacího pořádku
 • Návrh harmonogramu celého průběhu
 • Školení Vašich pracovníků a seznámení s plánem průběhu stěhování firmy
 • Jmenné štítky - návrh a tisk
 • Informační systém s podrobnými informacemi o průběhu stěhování firmy
 • Dovoz a zapůjčení obalů
 • Balení drobných předmětů
 • Příprava dokumentace – předávací protokoly při zahájení průběhu stěhování firmy a po jejho skončení
stěhování firem

Průběh stěhování firmy – plán

Průběh stěhování firmy Vám rozplánujeme přesně dle Vámi zadaných kritérií a požadavků. Vše Vám bude přizpůsobeno. Vytvoření plánu je základním kamenem pro bezproblémový a hladký průběh přesunu Vaší firmy. Plán je také zárukou znalosti nákladů na celý průběh stěhování firmy.

stěhování firem

Stěhování firmy – balení

Stěhování firem je také často o stěhování uměleckých a křehkých předmětů a vybavení. Vše Vám zabalíme do vhodných obalů, aby nedošlo k poškození jednotlivých předmětů. Do předem připravených obalů Vám zabalíme nejen celé provozy, pracovní místa, archívy, elektroniku, kancelářské vybavení, ale také křehké a umělecké předměty. Naše řada obalového materiálu Vám poskytne bezpečnost pro veškeré Vaše vybavení.

stěhování firem

Stěhování firem – další stěhovací služby

Ochrana prostor – Před začátkem vlastního průběhu přesunu firmy identifikujeme přístupová místa ohrožená zvýšeným provozem. Tyto prostory spolehlivě ochráníme a tím zabráníme vzniku možných škod.

stěhování firem

Rozpojení a zabalení PC – Naši proškolení pracovníci rozpojí výpočetní techniku na jednotlivých pracovištích. Poté provedou označení jednotlivých komponentů (monitor, klávesnice, PC, myš a ostaní periférie). Označení stěhovacími štítky zabezpečí bezpečné zpětné sestavení pracovních stanic na jednotlivých pracovištích v nových prostorách.

stěhování firem

Převzetí stěhovaných předmětů – Vybraný pracovník stěhovacího týmu provede předání předmětů. Převzetí předmětů je zapsáno a oboustranně podepsáno v předávacím protokolu. Zde je zaznamenán nejen počet převzatých předmětů a jejich stav.

stěhování firem

Demontáž nábytkových sestav – Naši odborníci před vlastním průběhem stěhování firmy demontují nábytkové sestavy tak, aby bylo možno jednotlivé nábytkové díly bezpečně přepravit. Demontáž provádějí odborně školení pracovníci s náležitou péči a odborností.

stěhování firem

Nakládka vozy – Po převzetí a zabalení jednotlivých předmětů naložíme vše na moderní vozy vybavené na stěhování. Vozy jsou vybaveny upínacím systémem zajišťujícím ochranu proti posunu předmětů za jízdy. Dále jsou vybaveny sledovacím GPS systémem umožňujícím zjištění polohy vozu v reálném čase. Vše je tak stále pod kontrolou v celém průběhu.

stěhování firem

Přesun vozů – Dispečerské pracoviště volí pro přesuny vozů vždy optimální trasy s ohledem na aktuální dopravní informace. Průběh stěhování Vaší společnosti je proto vždy efektivní a rychlé.

stěhování firem

Nastěhovaní nových prostor – K nastěhování nových prostor dochází dle předem připraveného plánu. Nejprve se dle vylepených spaceplanů navážejí a umisťují nábytkové sestavy včetně provedení zpětné montáže, poté podle téhož plánu obaly s předměty pracovníků.

stěhování firem

Vybalení PC techniky – V momentě, kdy jsou nábytkové sestavy na svém místě a obaly s předměty jednotlivých pracovníků jsou umístěny k příslušným pracovištím, vybalí naši pracovníci výpočetní techniku z obalů a umístí na příslušné stoly.

stěhování firem

Zavěšení nástěnek a obrazů – Dle Vašeho přání a vkusu rozmístíme a zavěsíme nástěnky a obrazy, či jiné předměty podobného charakteru. Vrtání do zdí či sádrokartonu provádíme s odsáváním nečistot, takže Vám nezpůsobíme znečištění prostor. Celý průběh stěhování firmy je tak v naší režii efektivní a bezproblémové.

stěhování firem

Předání stěhovaných předmětů – po ukončení všech činností předáme, dle předávacího protokolu všechny převzaté předměty pracovníkům objednatele. Zároveň dojde k jejich kontrole.

stěhování firem

Máte další přání, nebo dotazy na průběh stěhování firmy? Neváhejte a kontaktujte nás!