Ochrana prostorStěhování ochrana prostorOchrana prostor je v průběhu stěhování firmy jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba zajistit. Naše firma Vám s ochranou prostor pomůže. Ped začátkem celého přesunu firmy jsou zvoleny nejvhodnější přístupové cesty. V rámci koordinačních schůzek se zpravidla uskutečňuje prohlídka veškerých možných přístupových cest v místě nakládky a vykládky, aby bylo zjištěno, jak ochránit prostory, co nejlépe. Po dohodě s klientem jsou domluveny a vyhodnoceny nejlepší možné přístupy s ohledem na jednotlivé předměty, tak aby samotné prostory a i předměty nebyly při jejich manipulaci poškozeny.

Samotná ochrana prostor probíhá tak, že před samotným začátkem akce převezme firma HrubyMOVING s.r.o. všechny přístupové cesty a prostory, po dokončení jsou předané prostory zkontrolovány a předány zpět. Všechny prostory jsou před stěhováním zabezpečeny ochrannými prostředky. Standardně jsou ochrannými prostředky chráněny vnitřní prostory výtahů, zárubně dveří, prosklené vstupy a prosklená schodiště.

Spolehlivá ochrana prostor


Zvláštní pozornost pro kvalitní ochranu protor věnujeme zvláště podlahám. Podlahové krytiny citlivějšího charakteru jsou v průběhu speciálně vyloženy kartónovými přířezy či sololitovými deskami. V případě stěhování těžších předmětů, kombinací kartónu či sololitu. Ochrana prostor Vám tak dokonale zajistí to, že nebudou vynakládány další finance na opravy případně poškozených součástí vybavení prostor.

Kontaktujte nás, budete mít dokonale provedenou ochtranu prostor.