Přesun vozů
Stěhování firem přesun vozů


Přesun vozů probíhá dle celkového harmonogramu stěhování. Nákladní vozidla firmy HrubyMOVING s.r.o. jsou vybaveny klasickou navigací a profesionální řidiči se s místem přesunu seznámí vždy před samotným stěhováním.

Přesun vozů - vždy efektivně

Přesun vozů je zahájen do místa vykládky ihned po jejich  naložení, většinou s částí stěhovacího týmu. Dle aktuální dopravní situace může být cesta přesunu vozů změněna. Dispečerské pracoviště pro přesuny vozů volí vždy optimální trasy právě s ohledem na aktuální dopravní informace.

Přesun vozů při stěhování Vaší společnosti, je z naší strany připraven, proto vždy důkladně, efektivně a rychle. Přesun na větší vzdálenosti mezi stěhovanými lokalitami probíhají podle itineráře, který obdržíte před samotným přesunem. V případě změn při přesunu na větší vzdálenosti jsou změny v itineráři konzultovány samozřejmě nejdříve s Vámi.

Kontaktujte nás, přesun vozů Vám zajistíme velmi rychlý, bezpečný a efektivní.