Převzetí předmětůStěhování firem převzetí stěhovaných předmětůRealizační tým, který při stěhování zodpovídá za převzetí předmětů, spolupracuje se zástupcem firmy, kterému na základě předávacích protokolů předává veškeré předměty. Pokud se to týká více úseků firmy, je převzetí koordinováno s ohledem na celkový harmonogram přesunu. Vybraný pracovník realizačního týmu provede převzetí předmětů určených k přestěhování na základě předávacích protokolů.

Převzetí předmětů vždy probíhá transparentně

Převzetí předmětů je zapsáno v předávacím protokolu a oboustranně podepsáno zástupcem firmy a zástupcem HrubyMOVING. Zástupce Vaší firmy obdrží originál předávacího protokolu.

V předávacím protokolu je zaznamenán nejen počet převzatých předmětů a jejich stav, ale případně i další poznámky. Takovéto předávní patří ke standardním podmínkám při přesunu každé firmy. V případě požadavku nabízíme svým zákazníkům každodenní report o stěhování, sestavený na základě předávacích protokolů. Teprve po převzetí dojde k rozpojení PC techniky a balení předmětů do obalů.

Kotaujte nákts, převzetí předmětů s námi probehne hladce.