Rozpojení a zabalení PCStěhování firmy rozpojení a zabalení PC


Rozpojení a zabalení PC je výnamnou součástí celého přesunu Vaší firmy, naši odborníci Vám s tím pomohou a nic nepoškodí. Při přesunu celých firem klademe zvláštní pozornost rozpojení a zabalení PC včetně všech periferií. Standardně spolupracujeme s IT zástupcem Vaší společnosti. Po dohodě s s Vámi nabízíme kompletní servis celého rozpojení a zabalení PC

Bezpečné rozpojení a zabalení PC


Naši proškolení pracovníci zajistí rozpojení a zabalení PC na jednotlivých pracovištích. V harmonogramu je přesně popsán systém stěhování firemních serverů, jednotlivých PC stanic zaměstnanců Vaší firmy a dalších multifunkčních zařízení. Rozpojení a zabalení PC je  prováděno zpravidla den před samotným stěhováním, vypojené  připravené PC stanice zůstávají ponechány na pracovních stolech jednotlivých pracovníků.

V den stěhování pracovníci pro rozpojení a zabalení PC převezmou veškeré PC komponenty, které polepí stěhovacím štítkem. Na štítku je zaznamenáno jméno pracovníka a místo konečné lokace (včetně uvedení patra, místnosti a čísla pozice v místnosti). Takto označené komponenty jsou pečlivě zabaleny do bublinkové či fixační fólie a zabaleny do PC boxu. PC box je samozřejmě také označen štítkem. Po zabalení PC techniky dochází k naložení na vozidla a transportu do místa konečné lokace. Veškerá IT technika je převážena samostatně a v místě vykládky uložena separátně na předem definovaném místě.

Během transportu je veškerá IT technika pojištěna proti nepředpokládaným událostem, nehodám na silnicích či živelným pohromám.

Po rozpojení, zabalení PC a jejich převozu jsou na pracovní místa rozmístěny jednotlivá PC Vašich zaměstnanců. Realizační tým balících techniků opět rozpojené a zabalené PC vybalí a umístí na stůl. Zástupce Vaší firmy nebo zástupce HrubyMOVING s.r.o. opět PC se všemi perifériemi zapojí. Provoz Vaší firmy v nových prostorách, tak může opět začít. 


Kontaktujte nás, Rozpojení a zabalení PC, včetně jejich zapojení na novém místě budete mít zcel abez starosti.