Předání uměleckého předmětu
Stěhování uměleckých předmětů předání
Předání uměleckého předmětu probíhá na základě předávacích protokolů a za přítomnosti zákazníka či kurátora sbírky. Při předání je jeho stav  důsledně zkontrolován. Stav předání uměleckého předmětu je podrobně popsán do předávacích protokolů, jak při převzetí uměleckého předmětu, tak při jeho předávání. Převzetím sbírkového či uměleckého předmětu od zákazníka či kurátora sbírky přebírá společnost HrubyMOVING zodpovědnost za stěhovaný předmět až do chvíle předání v nové lokalitě.

Naprosto bezpečné předání uměleckého předmětu

Zpravidla je i místo v nové lokalitě v přípravném období také navštíveno naším technikem a posouzeno s ohledem na přesun vozu. Pro úspěšné předání uměleckého předmětu je třeba seznámit se všemi možnými riziky, které by manipulaci v místě předání uměleckého předmětu mohly ovlivnit. Všechny umělecké předměty jsou při stěhování samozřejmě pojištěny. V případě přesunu zvláště cenných předmětů je možno sjednat ještě zvláštní připojištění.

Kontaktujte nás, předání uměleckého předmětu bude perfektní.