Školení pracovníkůŠkolení  pracovníků

 


Školení pracovníků o průběhu plánovaného stěhování velmi pomůže zefektivnit celý proces stěhování firmy, či celých společností. Vedoucí pracovníci (například oddělení) získávají při těchto školeních představu o tom, co je čeká a jaké bude vymezení povinností jednotlivých pracovníků. Tato školení pracovníků se uskutečňují v průběhu cca 2 měsíců před vlastní akcí. Naši zkušení pracovníci Vám trpělivě a jasně vysvětlí, kde shledáváme potenciálně kritická místa v organizaci příprav, či balení šanonů a drobností.

Kontaktujte nás, školení pracovníků vše velmi usnadní.

Školení pracovníků zajistí nižší náklady na stěhování firmy

Cílem těchto školení pracovníků je stav, kdy každý jednotlivec zná datum a čas závozu obalů pro své pracoviště, datum a čas dodání stěhovacích štítků, datum a čas příchodu skupiny určené pro přestěhování jeho předmětů, způsob jak si zabalit své šanony, krabice a drobnosti a zná kontaktní telefonní číslo pro řešení neočekávaných situací při stěhování. Takto připravené stěhování s uskutečněným školením pracovníků bude úspěšné a nebudou vznikat problémy, či časové prodlevy. Všichni vyškolení pracovníci budou dokonale vědět, co, kdo a kde má právě na starost.

Vyplňte jednoduchý kontaktní formulář, pomůžeme Vám se školením pracovníků.