Stěhování knižních fondů
Stěhování knih


Máte velkou knihovnu a potřebujete ji přemístit? Spolehněte se na naši firmu HrubyMoving s.r.o., máme velké zkušenosti a dokážeme Vám pomoci, ať je Vaše knihovna jakkoli rozsáhlá. Stěhování knižních fondů je vždy velmi náročné na přesnost a pečlivost. Ve stávajících lokalitách je uložení v regálech řízeno systémem, který je na nové lokalitě buď zopakovat či navrhnout systém nový, lépe odpovídající novým prostorám.

Stěhování knižních fondů vždy předchází návštěva technika. Ten navštíví současné i nové prostory. Identifikuje systém řazení, dopravní průchodnost budov a stavební části náchylné k poškození.

Stěhování knižních fondů - žádná poškození ani ztráty

Přípravná skupina vyhodnotí situaci v nových prostorách a navrhne systém značení knižního fondu, či knihovny. Dále navrhne systém značení přepravních obalů a harmonogram oběhu prázdných přepravních obalů. Vlastní přemístění knižního fondu uskuteční proškolení a zkušení pracovníci, kteří vedou přesnou evidenci uložených knih či šanonů, dle Vašeho vnitřního evidenčního systému.

Ukládání knižního fondu do přepravních obalů probíhá s nejvyšší péčí a opatrností. Vybalení knižního fondu proběhne do regálů dle evidenčního systému a poté probíhá kontrola umístění. Pro tato stěhování knižních fondů používáme zvláštní přepravní obaly plně chránící jejich obsah.

Pro informace o stěhování knižních fondů nás kontaktujte, pomůžeme Vám.